HomeNieuwsSGP Hardenberg met Roelof Bisschop op werkbezoek

SGP Hardenberg met Roelof Bisschop op werkbezoek

Publicatiedatum: 20 feb. 2018

 

HARDENBERG- Afgelopen maandag heeft de plaatselijke SGP afdeling, vergezeld door Tweede Kamerlid Roelof Bisschop en Vicevoorziter van de SGP fractie Overijssel Klaas Slager een tweetal werkbezoeken afgelegd.  Halverwege de middag werd het gezelschap bij ‘De lichtboei’ van Stichting Sprank hartelijk ontvangen, waarna natuuractiviteitencentrum de Koppel werd bezocht.

Om het belang van goede zorg te onderstrepen werd Stichting Sprank bezocht. Doordat het zorgbudget sinds een aantal jaren bij de plaatselijke gemeentes ligt, biedt dit ook mogelijkheden voor directere invloed en zorg op maat. Ook de problemen die nu optreden worden door de SGP afdeling op waarde geschat en verdienen aandacht en overleg.

Daarna werd in het kader van een duurzame leefomgeving een presentatie gegeven door natuuractiviteitencentrum de Koppel. Zij hechtten veel waarde aan onze leefomgeving en biodiversiteit, wat de SGP onderschrijft. Het belang van goede communicatie en overleg tussen de vele partijen die betrokken zijn rondom en langs de Vecht blijft een zaak om in de gaten te houden, om een goede samenwerking te behouden en compromissen te vinden in de besluitvorming.

Diezelfde avond werd er een open debat- en vragenavond gehouden bij camping de Kleine Belties. Hierbij werd, na een presentatie van waterschap Vechtstromen over de kansen en aandachtspunten rondom de vecht, een panelgesprek gehouden. Door met lokale ondernemers, agrariërs en het waterschap in gesprek te gaan, heeft de SGP op zowel landelijk als lokaal niveau vragen kunnen beantwoorden. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere het parkeerbeleid, zondagsopenstelling, water- en natuurbeheer, maar ook het bieden van kansen aan de agrarische sector.

 

Op werkbezoek bij locatie 'de lichtboei' in de Marslanden van Stichting Sprank
(om privacyredenen worden er geen foto's gepubliceerd waarop cliënten zichtbaar zijn.)

Op werkbezoek bij Natuuractiviteitencentrum de Koppel

 

Lijsttrekker Bert Hutten geeft een kort overzicht van het verkiezingsprogramma

 

Door met lokale ondernemers, agrariërs en het waterschap in gesprek te gaan, heeft de SGP op zowel landelijk als lokaal niveau vragen kunnen beantwoorden.